Koenders investeert in brede relatie met China – Nieuwsbericht | DCCC

Koenders investeert in brede relatie met China - Nieuwsbericht | DCCCJun. 22 – Minister Koenders sprak tijdens een tweedaags bezoek aan China met zijn ambtgenoot Wang Yi over intensievere samenwerking op economisch, veiligheids- en mensen rechtenterrein. Nederland kan als een van de grootste EU handels partners van China een ‘gateway’ naar Europa kan zijn. Er zijn enorme mogelijkheden voor de creatieve sector, landbouw, toerisme en trilaterale samenwerking.

Koenders sprak met Wang Yi af dat Nederland en China later dit jaar een apart overleg gaan voeren over mensenrechten. ‘Ik heb aangegeven dat wij China niet de maat nemen, maar uit zijn op een dialoog tussen partners’, aldus Koenders. De laatste zogeheten mensenrechtenconsultaties – een overleg op ambtelijk niveau dat enkel gaat over mensenrechten – waren 1,5 jaar geleden. ‘Dat de Chinezen hiervoor open staan, geeft aan dat de relatie van dusdanig hoog niveau is dat we het ook over onderwerpen hebben waarover we van mening verschillen’, zegt de minister.

Koenders sprak ook nu met Wang Yi over de mensenrechtensituatie in China. ‘Juist omdat we over mensenrechten van mening kunnen verschillen, hecht ik eraan om veel met elkaar te spreken en over dit onderwerp het debat te voeren.’ Koenders wil China ook vaker en nauwer betrekken bij het zoeken naar oplossingen voor mondiale problemen, zoals klimaatverandering, vredesopbouw in conflictgebieden en duurzame economische ontwikkeling. Koenders noemt dit ‘nodig en wenselijk’. ‘Azië en Europa zijn wellicht aparte continenten, vanuit een globaal perspectief is het één geheel. China is medebepalend voor het verloop van de 21e eeuw, voor de toekomst van Chinezen én die van Europeanen’, stelt de minister.

China is volgens Koenders ook een belangrijke partner voor Nederland als het gaat om VN-Vredesmissies. Het land is met bijna 3.000 militairen en agenten de achtste donor als het gaat om troepenbijdrage en is daarmee een grotere donor dan de VS, Frankrijk, het VK en Rusland. ‘China is toegewijd aan het verbeteren van vredesmissies en levert daaraan een forse bijdrage’, aldus Koenders na een bezoek aan een trainingsfaciliteit voor vredesoperaties in Peking.

Koenders benadrukte tijdens een toespraak op het trainingscentrum het belang van bijdrages aan VN-missies. ‘Nederland heeft – net als China – een direct belang bij het creëren van stabiliteit buiten onze landsgrenzen en het stimuleren van internationale samenwerking’, zei de minister. ‘Alles wat in het buitenland gebeurt, heeft tenslotte gevolgen voor onze eigen situatie: dat zien we in Libië, Mali en Oekraïne.’

De minister besprak met Wang Yi ook de internationale steun voor opsporing en vervolging van de daders van de ramp met vlucht MH17. China steunde kort na de ramp resolutie 2166 van de VN-Veiligheidsraad, die opsporing en berechting eist. ‘Het is onze taak om de aandacht en steun van de internationale gemeenschap bij het vervolgingsproces te behouden’, aldus Koenders, die recent met eenzelfde boodschap Washington, Parijs en Moskou bezocht. Wang Yi bevestigde in het gesprek dat China nog altijd achter de afspraken in de resolutie staat.

Koenders ontmoette ook Staatsraad Yang Jiechi. ‘Met Yang sprak ik onder meer over het komende staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Zij zullen in oktober China bezoeken, begeleid door een brede economische missie’, aldus Koenders. Volgens de minister is het staatsbezoek ‘de bekroning van de relatie met China, die de afgelopen jaren is geïntensiveerd’.

Het koninklijk paar zal Peking bezoeken en is tevens voornemens naar de provincie Shandong en Shanghai te reizen. Minister Koenders zal de Koning en Koningin vergezellen bij hun bezoek. In 2014 bracht de Chinese president Xi Jinping al een staatsbezoek aan Nederland, en nam voorafgaand deel aan de NSS. Daarnaast ging minister-president Rutte dit jaar op handelsmissie naar Shanghai en Shenzen en sprak met president Xi tijdens het Boao Forum. Voor de Lijst van Nederlandse Bedrijven Investeerde in China is beschikbaar, contact met DCCC of email naar: info@dccchina.org