Economische missie naar China 2015 – Nieuwsbericht | DCCC

Economische missie naar China 2015 | DCCC NieuwsberichtOkt. 19 – Economische missie naar China met minister Ploumen en staatssecretarissen Dijksma en Van Rijn. Wilt u zakendoen of zoekt u mogelijkheden voor investeringen en/of samenwerking in China? Neem dan van 25 tot en met 29 oktober deel aan de multisectorale missie naar Beijing en Shanghai met minister Ploumen en de staats-secretarissen Dijksma en Van Rijn.

Inzet is om deze economische missie voor een deel parallel te laten lopen aan het Staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima. Nederland behoort tot de top drie van Europese handelspartners van China. De wederzijdse handel tussen beide landen bedroeg in 2014 bijna 44 miljard euro. Op dit moment zijn ruim duizend Nederlandse bedrijven actief in het land. China is vooralsnog een van de snelst groeiende economieën in de wereld, veel Nederlandse bedrijven weten dat er potentie ligt in dit land. Deze economische missie wil het Nederlandse bedrijfsleven in China helpen met het verder uitbouwen van de handelscontacten in het land.

Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven – Met deze missie presenteert Nederland zich als strategische partner van het moderne China: een partner met een kwalitatief hoogstaand bedrijfsleven dat innovatieve producten en oplossingen biedt voor de vraagstukken waarvoor China zich in de 21e eeuw ziet gesteld. Zoals het urbanisatie-proces. Dit speelt een centrale rol in de economische politiek van China en heeft een grote impact op de sociaal-economische ontwikkeling. De afgelopen decennia zijn honderden miljoenen inwoners van het platteland naar de stad getrokken en de regering wil tot 2020 nog eens 100 miljoen burgers naar de stad laten trekken. E-commerce speelt hierin ook een belangrijke rol. In 2030 zou uiteindelijk 70 procent van de bevolking (1 miljard personen) in urbane gebieden moeten leven. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Met een gezamenlijke boodschap ‘Sustainable Urban Development’ presenteert het Nederlandse bedrijfsleven innovatieve en integrale oplossingen die bijdragen aan het proces van duurzame verstedelijking in China. Daarnaast is er een focus op Agro (food & horticulture) en Life Sciences & Health.

Beijing – Met bijna 20 miljoen inwoners is de hoofdstad Beijing het politieke centrum van China. Veel staats-ondernemingen hebben er hun hoofdzetel. Tussen 2004 en 2012 is de economie verdrievoudigd en in 2013 lag de economische groei met circa 8 procent rond het landelijk gemiddelde. De lokale economie steunt voor belangrijk deel op de breed ontwikkelde dienstensector, maar ook op industriële sectoren als high-end productie of de voedselverwerkende industrie.

Shanghai – Shanghai is met zijn 24,2 miljoen inwoners de grootste en rijkste stad in China. De regio vormt met zijn drukste haven in de wereld het economisch powerhouse van China. Hoewel de stad qua oppervlakte slechts 0,6 procent van het gehele land uitmaakt, draagt Shanghai voor 4 procent bij aan het nationale BNP. De economische groei, grote consumentenmarkt, het forse en stijgende besteedbaar inkomen en het internationale karakter van de stad maakt Shanghai tot de ideale stepping stone voor de Chinese (vaste land) markt. Shanghai kent echter ook de nodige uitdagingen. Zo moet de lokale overheid oplossingen zoeken voor de verkeersproblemen en de milieu-problemen die voortvloeien uit de verstedelijking in China. Nederlandse bedrijven van uiteenlopende sectoren kunnen bijdragen aan de oplossingen om Shanghai tot een smart city te maken die inspeelt op de uitdagingen die samenhangen met de groei van Shanghai. De handelsdelegatie reist in principe van Beijing naar Shanghai, voor de deelmissies wordt mogelijk nog een andere bestemming aangedaan.

Focus op sectoren – Tijdens deze missie ligt de focus op 3 sectoren/thema’s. Deze missie staat open voor bedrijven uit deze sectoren: (1). Sustainable Urban Development; (2). Agro & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen; (3). Life Sciences & Health (ziekenhuisbouw, revalidatie, ouderenzorg, e-health).

Bedrijvenprogramma – De missie biedt u de gelegenheid om in contact te komen met potentiële Chinese (zaken) partners en geeft u een goed beeld van de mogelijkheden die China u te bieden heeft. Het programma voorziet in matchmaking (voor nieuwkomers), gekoppeld aan thematische seminars. Daarnaast zullen netwerkactiviteiten en bedrijfsbezoeken worden georganiseerd. Tenslotte kan deze missie worden benut om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders.

Meer informatie – De organisatie van deze economische missie is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het economische posten-netwerk in China (ambassade, consulaten-generaal). Voor meer informatie over deze economische missie kunt u stuur een email naar fred.vandermeer@rvo.nl.