Waterstof handelsmissie China Sep. 2019 | Nieuwsbericht | DCCC

Waterstof handelsmissie China September 2019 | Nieuwsbericht | DCCC Aug. 23 – Waterstof is het alternatief voor aardgas! Waterstof is schoon, veilig en overal – het wordt in 70 procent van alle materie in het heelal aangetroffen. En juist omdat er zo veel van is, kan waterstof overal gewonnen worden. Waterstof als energiedrager is twee tot drie keer efficiënter dan conventionele brandstoffen. Je komt verder met minder ‘brandstof’.

Waterstof staat volop in de belangstelling in Nederland

Waterstof als energiebron, veel waterstofinitiatieven in de markt. Er zijn veel waterstof-initiatieven in de markt. Was tot medio 2017 de aandacht voor waterstof vooral gericht op mobiliteit, in 2019 wordt er in het kader van het Klimaatakkoord gewerkt aan een breed programma van aanpak, van overheid tot industrie, van bebouwde omgeving tot energieopslag, en van investeerders tot kennisinstellingen. Deze programmatische aanpak zal vooral gericht zijn op kostenreductie en opschaling.

De missie staat open voor Nederland bedrijven

Bent u actief op het gebied van waterstof en wilt u de Chinese markt verkennen, of uw aanwezigheid in de Chinese markt juist uitbreiden? Ga dan in september samen met de Provincie Gelderland mee met de handelsmissie Waterstof naar China. De missie wordt georganiseerd rondom de International Hydrogen Fuel Cell Vehicle Conference in Rugao. Daarnaast bezoeken we Wuhan, hoofdstad van Gelderland’s zusterprovincie Hubei. Een provinciaal bestuurder begeleidt de missie. De missie staat open voor bedrijven uit heel Nederland.

Waterstof als sleuteltechnologie in China

Het Chinese beleid is in de afgelopen 18 maanden drastisch veranderd. Subsidies op batterij-elektrische auto’s worden versneld afgebouwd en die voor waterstofvoertuigen zijn sterk gegroeid. Niet alleen voor de voertuigen zelf maar ook voor de benodigde infrastructuur voor de productie en distributie van waterstof. Dat heeft een sterke industriepolitieke achtergrond: China ziet waterstof als een sleuteltechnologie waarin het een prominente plaats wil hebben en technologisch zoveel mogelijk onafhankelijk wil zijn van de rest van de wereld.

China wil op grote schaal electrolysers en vulstations bouwen. Het beschikt over grote hoeveelheden waterstof uit cokesproductie en is van plan om deze te gebruiken als tussenfase op weg naar groene waterstof. Daarom heeft China grote belangstelling voor SOFC technologie. Inmiddels zijn er grootschalige projecten met honderden waterstofbussen. Op 26-28 september vindt in Rugao de eerder genoemde 4e International Hydrogen Fuel Cell Vehicle Conference plaats. Bij deze conferentie zijn vertegenwoordigers van de hele waterstofmobiliteitsketen aanwezig, zowel uit China als internationale spelers.

Gelderland en de provincie Hubei, waar Wuhan de hoofdstad van is, hebben een langlopende zusterrelatie. Wuhan is een van de belangrijkste centra voor waterstoftechnologie. Op 4e International Hydrogen Fuel Cell Vehicle Conference in Rugao van 26-28 september zijn de gehele waterstofketen van China en belangrijke internationale spelers aanwezig. De conferentie focust op waterstofmobiliteit. Het programma zal een combinatie zijn van seminars, matchmaking sessies en site visits. Nederlandse bedrijven kunnen spreektijd krijgen op de conferentie.

Doelgroep & Aanmelden

Deze missie is interessant voor ondernemers, bestuurders, onderzoekers, en kennisinstellingen die actief zijn in de waterstofketen. U heeft ambities richting de Chinese markt, het aantrekken van Chinese kennis en investeringen naar Nederland, of het aangaan van samenwerking. Lees meer over het programma.. Heeft u interesse in deelname? Vul dan het aanmeldformulier in. Heeft u vragen over de missie? Neem dan contact op met Judith van de Bovenkamp (judith.vandebovenkamp@oostnl.nl) voor meer informatie.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.