Chinese Elion Group start in Zuid-Holland | Nieuwsbericht | DCCC

Chinese Elion Group start eco-ondernemers in Zuid-Holland | Nieuwsbericht | DCCCMar. 1 – De China Elion Resources Group (Elion Group), een Chinese leverancier van geïntegreerde oplossingen voor ecologische stedelijke woonomgevingen, heeft haar juridische entiteit in Rotterdam opgericht en zet hiermee een belangrijke stap voor de start van een innovation center voor eco-ondernemers in Zuid-Holland.

De confirmation letter werd ondertekend in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning van de Provincie Zuid-Holland Jaap Smit, de Chinese ambassadeur Wu Ken en Elion Group’s voorzitter Wang Wenbiao. Elion Group is één van de 100 grootste particuliere ondernemingen in China, die het beheer van natuurlijke bronnen centraal stelt in haar bedrijfsmodel.

Elion Group is al bijna drie decennia betrokken bij ‘eco-restauratie’ en transformeert woestijnen in groene gebieden door projecten voor bebossing en preventie van zanderosie. De oprichting van het ‘Elion Europe Technology Innovation Center’ in Zuid-Holland staat gepland voor 2018 en is onderdeel van de ecologische bedrijfsvoering van deze Chinese onderneming. Het innovation center wil Nederlandse ecologische technologieën en concepten (financieel) ondersteunen en deze innovatieve eco-oplossingen vertalen in concrete projecten, in China en wereldwijd.

Enkele van de ecologische uitdagingen waar Nederland regelmatig mee wordt geconfronteerd, sluiten aan bij de eco-businessstrategie van de Elion Group. Nu zij in Nederland gevestigd zijn, verwachten ze te profiteren van de toonaangevende R&D waar Nederland om bekend staat. De komst van Elion’s innovation center biedt internationale zakelijke kansen voor Nederlandse eco-initiatieven op het gebied van natuur- en milieubescherming, zoals watermanagement, energiebesparing en beheersing van luchtverontreiniging. Voor de Lijst van Chinese Ondernemers in Nederland is beschikbaar op aanvraag, neman contact met DCCC of email naar: info@dccchina.org

Bookmark the permalink.

Comments are closed.