China investeert steeds meer in Midden & Oost Europa – Nieuwsbericht | DCCC

China investeert steeds meer in Midden & Oost Europa – Nieuwsbericht | DCCCDec. 15 – Groeiende Chinese invloed baart EU zorgen. China investeert steeds meer in Midden- en Oost-Europa. Hoewel de EU deze ontwikkelingen met argusogen volgt, worden Chinese bedrijven van Belgrado tot Budapest met open armen ontvangen. De Hongaarse premier Viktor Orban stelde in oktober dat het zwaartepunt van de wereldeconomie verschuift van het Atlantisch gebied naar het Pacifisch gebied. Volgens hem is deze verandering een feit waar de westerse wereld zijn ogen voor sluit.

Chinese projecten – Orban is een populistisch leider die graag de Hongaarse relatie met Brussel de spits op drijft, maar zijn woorden berusten wel op enige waarheid. Sinds 2012 hebben Chinese bedrijven ruim 15 miljard dollar vrijgemaakt voor infrastructuur in 16 landen in Midden- en Oost-Europa. Servië en Hongarije zijn respectievelijk 1,9 miljard dollar en 1,5 miljard dollar beloofd, terwijl in Tsjechië de waarde zelfs 3 miljard dollar bedraagt. De Tsjechische president Milos Zeman stelde dan ook dat zijn land voor China een ingang naar de EU is. Uit de woorden van Zeman blijkt ook gelijk waar Orban de fout in gaat. Hoewel China zeer zeker groeit, heeft het land nog steeds toegang tot, en steun van, het westen nodig.

Schijntje – China kan EU-leden achter het voormalige IJzeren Gordijn bovendien nog steeds slechts een schijntje bieden in vergelijking met Brussel. In de Europese begroting voor de periode 2014-2020 is alleen al voor Polen bijvoorbeeld 80 miljard euro vrijgemaakt. Dat neemt niet weg dat veel landen het Chinese geld alsnog heel goed kunnen gebruiken, waardoor de zorgen van Brussel tweeledig zijn. Ten eerste wordt gevreesd dat China haar invloed in het oosten kan gebruiken om het gemeenschappelijke EU-beleid ten opzichte van Beijing te frustreren. Ten tweede is er de vrees dat een goede relatie met China landen kan helpen hun onderhandelingspositie ten opzichte van de EU te versterken.

Concurrerende aanbesteding – Uiteindelijk kan dit er toe leiden dat Brussel minder effectief kan onderhandelen met haar op één na grootste handelspartner. Voor China kan het dan makkelijker worden de regels van de Europese vrije markt te ondermijnen. Zo besloten Hongarije en Servië, allebei nog geen lid van de EU, recent de spoorlijn tussen Boedapest en Belgrado te moderniseren. Dit project kost 2,9 miljard dollar, en wordt uitgevoerd door Chinese bedrijven. Zij hebben mogelijk de opdracht niet gekregen na een open en concurrerende aanbesteding, waardoor de Hongaarse overheid mogelijk EU-regels heeft overtreden.

Unanimiteit – De Europese Commissie doet nu onderzoek naar het Hongaarse spoorproject, en kan besluiten Hongarije te bestraffen. Net als Polen ligt dat land de laatste tijd vaker in de clinch met Brussel, omdat het de regels en waarden van de EU zou schenden. Hierdoor kan het steeds vaker geneigd zijn tegen de lijn-Brussel in te gaan. Aangezien de Europese Unie bij de besluitvorming over haar buitenlands beleid, waaronder bijvoorbeeld sancties, unanimiteit vereist, kan dat soms gunstig uitpakken voor China. Dat bleek vorig jaar toen een internationaal hof bepaalde dat het land in de Zuid-Chinese Zee internationale wetten overtrad. In een reactie op dat besluit kwam de EU met een milde verklaring waarin China niet werd genoemd, volgens diplomaten op aandringen van Hongarije en Griekenland.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.